Remark Klasik Omr Yazılımını Ondokuz Mayıs Üniversitesi Uzem (Uzaktan Eğitim Birimi) tercih etti.